Polityka prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Dane osobowe klientów, kontrahentów są przetwarzane są w celu: realizacji umów cywilnoprawnych, wystawiania faktur, regulowania płatności, marketingu własnych produktów lub usług oraz w celu zawarcia umowy. Dane osobowe będą przetwarzane (w tym przechowywane) przez okres wynikający z przepisów prawa (np. ordynacja podatkowa, ustawa o rachunkowości) lub do czasu zrealizowania umów. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

Informujemy, iż posiada Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w innym celu lub wobec przekazywania Pani/Pana danych osobowych innemu administratorowi danych;
 • uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
  • występowania Pani/Pana danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
  • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  • stanu od kiedy przetwarza się Pani/Pana dane w zbiorze;
  • ewentualnym źródle pozyskania danych;
  • udostępniania Pani/Pana danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

Dane osobowe będą udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem, podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz w celu wykonania zawartej umowy (np. firmy kurierskie, zewnętrzne biuro księgowe). Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w duo-men.eu.

I. Kto jest administratorem danych osobowych duo-men.eu?

Administratorem danych osobowych duo-men.eu (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa jest :

F.P.H.U. „DUO MEN” s.c. Jacek Szwajnos, Rafał Kubaszewski

ul. Długa 7A

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

NIP 551-261-48-02

II. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Administrator wdrożył w duo-men.eu politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

A. Certyfikat Rapid SSL. Gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a duo-men.eu jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.

B. Dostęp do Twoich danych osobowych mają tylko ci pracownicy duo-men.eu, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.

C. System IT duo-men.eu spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

III Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?

A. Rejestracja

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w duo-men.eu, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Rejestrując się oszczędzasz czas.

Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać dane z duo-men.eu.

W trakcie rejestracji prosimy o:

 • imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 • adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;
 • e-mail – niezbędny do logowania do duo-men.eu i komunikacji związanej z korzystaniem z duo-men.eu;
 • numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników)

Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez duo-men.eu i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

Podstawa prawna przetwarzania:

- Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność przetwarzania w celu świadczenia usługi w postaci prowadzenia konta w sklepie internetowym oraz niezbędność przetwarzania dla realizacji umowy

- Art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. realizacja uzasadnionych interesów Administratora w postaci dochodzenia i obrony roszczeń

Okres przechowywania danych:

- Do czasu wniesienia sprzeciwu tj. zgłoszenia żądania usunięcia konta

B. Złożenie zamówienie

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
 4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
 3. numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez duo-men.eu i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie: 1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są :

 1. DPD

2. imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego

3. adres e-mail nie jest przekazywany do firm zewnętrznych

Podstawa prawna przetwarzania:

- Art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. niezbędność przetwarzania dla realizacji umowy - w przypadku kontrahentów będących osobami fizycznymi

- Art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. obowiązek prawny ciążący na Administratorze w związku z realizacją umowy, w szczególności w zakresie rachunkowości i dokonywania rozliczeń podatkowych

- Art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci umożliwienia zawarcia i realizacji umowy z kontrahentem - dotyczy pracowników oraz współpracowników kontrahenta

- Art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci dochodzenia i obrony roszczeń wynikających z zawartej umowy

Okres przechowywania danych:

- Do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy

- Do czasu upływu terminów przechowywania danych wskazanych w przepisach prawa

- Do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu (gdy przetwarzanie oparte jest na prawnie uzasadnionym interesie Administratora)

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez duo-men.eu.

duo-men.eu współpracuje z następującymi operatorami płatności: Przelewy24.pl

IV Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na duo-men.eu

A. duo-men.eu (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta duo-men.eu automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z duo-men.eu. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na duo-men.eu i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji duo-men.eu w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

B. duo-men.eu (cookies)

duo-men.eu wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia duo-men.eu rozpoznania Ciebie i dostosowania duo-men.eu do Twoich potrzeb.

duo-men.eu wykorzystuje cookies do:

 1. zapamiętania zalogowania;
 2. zapamiętania zawartości Twojego koszyka;
 3. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania duo-men.eu;
 4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania duo-men.eu.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z duo-men.eu nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w duo-men.eu chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

C. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez duo-men.eu źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzystać tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania duo-men.eu.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w duo-men.eu chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

V. Udostępnianie Twoich danych osobowych

Sklep duomen.pl może ujawniać Twoje dane osobowe następującym podmiotom:

a) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów - jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych,

b) podmiotom wykonującym prace na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych

c) bankom - w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

d) podmiotowi świadczącemu usługi księgowe lub prawne - w zakresie niezbędnym do zapewnienia realizacji obowiązków prawnych lub ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

VI. Zmiana polityki prywatności duo-men.eu

duo-men.eu zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania duo-men.eu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie duo-men.eu powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem zmian w życie.

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem https://duomen.eu/pomoc/12-polityka-prywatnosci

VIII. Kontakt

duo-men.eu kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu : +48 602 483 876 lub e-mail biuro@duo-men.eu

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu +48 602 483 876 lub e-mail biuro@duo-men.eu

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

F.P.H.U. „DUO MEN” s.c. Jacek Szwajnos, Rafał Kubaszewski

ul. Długa 7A

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Ładowanie...